ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Home
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο
Δελτία Τύπου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τηλέφωνα Υπηρεσιών του Δήμου
Κ.Ε.Π.
Δελτία Τύπου
Επικοινωνείστε μαζί μας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διαμονή
Φωτογραφίες
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Χάρτης Πρόσβασης
Τηλέφωνα Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Πύλης
Αγροτικά
Αγροτικά
Αξίζει να δείτε
taxi1
Home
"Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (9/2014)"
Παρασκευή 19/09/14
ώρα: 13:45

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1               Ταχ.Κώδ.       : 420 32                           Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                FAX                : 2431-3-52121               E-mail            :  

                             Πύλη, 19 Σεπτεμβρίου 2014
                              
                               Αριθμ. πρωτ. 18643      

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

9/2014

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων Δήμου Πύλης, στις είκοσι τέσσερα (24) Σεπτεμβρίου 2014,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Τελευταία ενημέρωση ( Παρασκευή 19/09/14
ώρα: 13:57 )
Διαβάστε περισσότερα...
"Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (9η/2014)"
Παρασκευή 19/09/14
ώρα: 12:56
               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος Πύλης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
 Πύλη 19-9-2014
Αρ.Πρωτ :18708

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

 

1.    Χαντζής Σωτήριος
2.    Οικονόμου Λαμπρινή
3.    Τζανής Βησσαρίωνας
4.    Καραίσκου Γεωργία
5.    Μπόμπορας Παύλος
6.    Παλλατζάς Γεώργιος
7.    Δούλαλας  Κωνσταντίνος
8.    Καλαντζής Δημήτριος


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας προσκαλούμε στην 9η/2014 συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 1.00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τελευταία ενημέρωση ( Παρασκευή 19/09/14
ώρα: 13:28 )
Διαβάστε περισσότερα...
"Έναρξη τμημάτων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πύλης" 2014-15
Πέμπτη 18/09/14
ώρα: 13:08


 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
                   ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Πύλης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Τελευταία ενημέρωση ( Πέμπτη 18/09/14
ώρα: 05:25 )
Διαβάστε περισσότερα...
"Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (16-9-2014)"
Παρασκευή 12/09/14
ώρα: 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                

Αριθμ.Πρωτ.18056     

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π .μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τελευταία ενημέρωση ( Δευτέρα 15/09/14
ώρα: 09:37 )
Διαβάστε περισσότερα...
"Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας"
Τρίτη 09/09/14
ώρα: 07:06
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

       Από τα πρακτικά  της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

Θ Ε Μ Α: Εκλογή  εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πύλης, σήμερα, στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 17377/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τελευταία ενημέρωση ( Παρασκευή 12/09/14
ώρα: 13:18 )
Διαβάστε περισσότερα...
"Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής"
Τρίτη 09/09/14
ώρα: 07:02
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

   Από τα πρακτικά  της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

Θ Ε Μ Α: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πύλης, σήμερα, στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 17377/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τελευταία ενημέρωση ( Τρίτη 09/09/14
ώρα: 07:02 )
Διαβάστε περισσότερα...
"Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής"
Τρίτη 09/09/14
ώρα: 06:57
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

       Από τα πρακτικά  της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

Θ Ε Μ Α: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πύλης, σήμερα, στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 17377/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τελευταία ενημέρωση ( Τρίτη 09/09/14
ώρα: 06:58 )
Διαβάστε περισσότερα...
"Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου"
Τρίτη 09/09/14
ώρα: 06:51
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

       Από τα πρακτικά  της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

Θ Ε Μ Α: Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πύλης, σήμερα, στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 17377/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τελευταία ενημέρωση ( Τρίτη 09/09/14
ώρα: 06:53 )
Διαβάστε περισσότερα...
"Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)"
Παρασκευή 05/09/14
ώρα: 08:44
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                     

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθ. πρωτ. 17163      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                            Αριθ. Απόφασης 100/2014

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                                

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                           

Τηλέφωνο      : 2434350100                                            

FAX                : 2434350150                                          

E-mail             :

Θ Ε Μ Α: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.                 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Τελευταία ενημέρωση ( Παρασκευή 05/09/14
ώρα: 08:48 )
Διαβάστε περισσότερα...
"Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (7-9-2014)"
Τετάρτη 03/09/14
ώρα: 08:36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ. 17377      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                       Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού

E-mail             :                                    Συμβουλίου (όπως πίνακας

αποδεκτών)

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και των εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Τελευταία ενημέρωση ( Τετάρτη 03/09/14
ώρα: 08:36 )
Διαβάστε περισσότερα...
Περισσότερα...
<< Αρχική < Προηγούμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενα > Τελευταία >>

Παρασκευή 19/09/14
ώρα: 14:48
diavgeia

 QR CODE

Visit Pyli Blog

 LOGO VISIT PYLI

Χάρτης

 LOGO VISIT PYLI

Εθελοντισμός

 ethelontismos logo

Banners
ekep
Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοκαρυάς
nea genia
Amber Alert
Ορειβατικός
mesochora
emporikos_syllogos_pylis
Inspire ΚΟΣΕ
BOOKMARK US